Gezond binnenklimaat (gebouwgebonden)

Een gezond binnenklimaat levert u tevreden medewerkers, minder verzuim en een hogere productie op. Wetenschappelijk onderzoek heeft het vermeende verband aangetoond: de kwaliteit van de binnenlucht en het thermisch binnenklimaat hebben een direct effect op de productiviteit. Een goed binnenmilieu verhoogt de productiviteit van werknemers met 10 tot 15 % (A.C. Boerstra, 2003). In veel bedrijven vinden werknemers het binnenklimaat ’s zomers te koud en ’s winters te warm.

Een goed binnenklimaat levert u: tot wel 12 % hogere productie op

Voor de wijziging van de Arbowet in 2007 werd in de Arbobeleidsregels nog geadviseerd om de internationale ISO-norm 7730 als uitgangspunt voor een goed binnenklimaat te hanteren. Overigens toetsen wij de resultaten ook met alternatieve inzichten. Minister Donner heeft weliswaar de Internationale ISO Standaard 7730 als beleidsregel afgeschaft, maar dat wil niet zeggen dat deze norm daarmee zijn waarde verloren heeft.

Wij toetsen en rapporteren aan de hand van deze ISO-norm 7730 en andere normen.

Een analyse van het binnenklimaat aan de hand van de meetgegevens vereist de nodige expertise van de diverse normen zoals de ISO 7730. De factoren die van invloed zijn op het binnenklimaat zijn zeer divers en complex. Hierbij valt te denken aan het type gebouw. Gesloten gevel met een luchtbehandelingsinstallatie of een gebouw dat is gebaseerd op natuurlijke ventilatie. De ligging van de gevels. Luchtkwaliteit van de buitenlucht. Bestaat de inrichting uit kantoortuinen of kleine units? Wat voor vloerbedekking is er toegepast. Hoe is het met het onderhoud van het interieur en klimaatinstallatie gesteld?

Uit bovenstaande blijkt evident dat er diverse bedreigingen het binnenklimaat negatief kunnen beïnvloeden. Uit uitgebreid onderzoek is komen vast te staan, dat een goed binnenklimaat niet alleen tot minder verzuim leidt, maar ook een hogere productiviteit kan opleveren tot wel 12 percent. Dus zie goed arbo-beleid niet als een kostenpost, maar als een item dat geld kan opleveren. Wij leveren vakwerk tegen een redelijke prijs. Wilt u weten wat een goed onderzoek u gaat kosten? Dat ziet u hier.