Offerte binnenklimaat

Werknemers klagen vaak in de zomer dat het te koud en in winter te warm is. In de praktijk bevestigen de onderzoeken dat ook. Dat leidt tot ontevreden werknemers. Meer ziekteverzuim en lagere productie. Droge lucht noemt men ook vaak in de vragenlijst. Meestal is de luchtvochtigheid niet de oorzaak en is er eerder sprake van het computer visus syndroom. Droge geïrriteerde ogen krijgen werknemers door intensief computerwerk, waarbij te weinig met de ogen geknipperd wordt en het oog te weinig traanvocht krijgt. Weten is meer dan meten. Echter, meten is wel de basis. Wij beschikken over professionele meetapparatuur.

Investeren in een goed binnenklimaat kan wel 11 tot 15 % hogere productie opleveren.

De meetgegevens worden door ons als basis getoetst aan de internationale ISO standaard 7730. Echter, afhankelijk van het type gebouw, beoordelen we de resultaten ook met andere relevante normen. Voor de analyse van de meetgegevens is wel de nodige (statistische) expertise een vereiste. Bij ons ontvangt u dus niet alleen een grafiek met de logdata, maar een uitgebreide analyse en een bruikbaar advies. Bij ons ook geen verrassingen achteraf. in onderstaande tabellen ziet u precies waar u bij ons aan toe bent.

Kosten huur meetapparatuur. Sets bestaan uit een logger voor temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, en luchtsnelheidsopnemer (1x)

Wilt u ook een goed binnenklimaat? Weten is meer dan meten, maar meten is wel de basis. Wij beschikken over meetsets die tegelijkertijd temperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid en Koolstofdioxide (CO2) meten. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de kosten voor de meetduur (één tot en met vier weken) en het aantal meetpunten ( 1 tot 12). Een intake en meetadvies is kosteloos. Eveneens is een bij de prijs één dagdeel inbegrepen als nazorg. Te gebruiken voor een presentatie, toelichting of nader overleg.

Rapportage (uur)16€ 45,= per uur
Totaal €720,=
Reiskosten 0,30/km
0
Reistijd uur
0
Totaal (ex. btw)

Voorbeeldofferte voor een onderzoek van drie weken met drie meetpunten.

De intake en meetadvies zijn kosteloos. Na aanleiding van het intakegesprek is het advies om drie meetpunten drie weken in te zetten voor het onderzoek. Kosten: huur apparatuur €1404,=,  de uitgebreide rapportage bedraagt €720,=. Daarmee komt het totale kostenplaatje op €2124,= (exclusief reiskosten en btw). Een dagdeel nazorg is hierbij inbegrepen. Kortom, bij ons weet u precies waar u aan toe bent. Geen onverwachte kosten. Afspraak is afspraak.