Tillen, duwen, trekken

Fysieke belasting staat op de tweede plaats als beroepsziekte en neemt 22% van de totale werkgerelateerde ziektelast voor zijn rekening (uitgedrukt in Daly’s). Fysieke belasting kent vele gedaanten. Tillen, duwen, trekken, maar ook langer dan zes uur achter een computer werken, valt onder fysieke belasting. Vormt fysieke belasting in uw bedrijf een probleem? Dan kunt u voor hoge kosten komen te staan.

Omvang van het probleem.
De belangrijkste gezondheidsklachten die in verband worden gebracht met frequent zwaar tillen op het werk zijn klachten van het houding- en bewegingsapparaat en zwangerschapsproblemen. [Verbeek en Schaafsma 2011, Griffith et al 2012] De meest voorkomende gewrichtsklachten zijn lage rugklachten en klachten in de gewrichten van de onderste en bovenste ledematen. Een meta-analyse van achttien onderzoeken laat zien dat werknemers met enige vorm van tilbelasting in een tijdsbestek van 6 tot 24 maanden een circa 40% hogere kans hebben op het krijgen van rugklachten ten opzichte van werknemers die niet waren blootgesteld aan enige vorm van tilbelasting.
In de EU is een richtlijn van kracht met gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor het handmatig hanteren van lasten indien gevaar voor met name rugletsel voor werknemers aanwezig is. Op grond van een aantal kenmerken van de last en de werknemer, genoemd in de bijlage van de EU-richtlijn, wordt de werkgever geacht te beoordelen of er sprake is van gevaar voor de gezondheid bij tilhandelingen. De Nederlandse overheid heeft deze richtlijn echter niet vertaald naar (dwingende) regelgeving als een Arbowet. De uitwerking van de EU-richtlijn is na het schrappen van de Arbobeleidsregels eventueel nog terug te vinden in Arbocatalogi. In de EU richtlijn worden geen methoden genoemd om de belasting door tillen te beoordelen of normen waaraan de tilhandeling moet voldoen. De Inspectie SZW die verantwoordelijk is voor de handhaving van de regelgeving, hanteert de NIOSH-formule op basis waarvan maximaal 23 kg getild mag worden. Naast rugklachten leidt tillen ook tot zware lichamelijke inspanning. Het is niet comfortabel om gedurende een groot deel van de dag op hoog lichamelijk vermogen te moeten werken. Dit leidt in ieder geval tot vermoeidheid en gebrek aan energie voor andere activiteiten dan werk. Ook dit is een belangrijke reden om lichamelijke belasting door zwaar tillen te verminderen. [Snook 1967] De commissie van de Gezondheidsraad concludeert dat werknemers door tillen vooral klachten krijgen van de lage rug, maar dat het niet mogelijk is op basis van epidemiologisch onderzoek een niveau van tillen vast te stellen waaronder klachten van de rug niet of slechts in geringe mate voorkomen. De commissie raadt aan om de zogenoemde NIOSH-formule te gebruiken als best beschikbare instrument om overbelasting door tillen te beoordelen. Kortom, voorkomen is beter dan genezen en dus is fysieke belasting het beste aan te pakken door preventie.


Verzuimen uw medewerkers door aandoeningen ten gevolge van fysieke belasting? En niet te vergeten de blootstelling aan Hand/arm- en lichaamstrillingen?

Onze meetinstrumenten voor geluid en trillingen.

Wij beschikken over meetapparatuur voor het meten van lawaai en trillingen en kunnen de risico’s waar uw medewerkers aan blootstaan voor u in kaart brengen. Fysieke belasting is staat bovenaan op de twee plaats als beroepsziekte.

Deze werknemers worden blootgesteld aan flinke dosis trillingen. In Nederland wordt er nauwelijks onderzoek gedaan naar de gevolgen hiervan.

Hoogste tijd voor actie. Zelf doen?  U kunt veel informatie vinden op het Internet. Maar u kunt ook gebruikmaken van onze expertise. U krijgt een deskundig advies en wij kunnen u ook van dienst zijn bij de implementatie van maatregelen.