Verzuim door stress neemt toe!

Volgens SZW is stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burnout en andere werkgerelateerde klachten. Uit onderzoek van ArboNed blijkt dat 20% van het langdurend verzuim (> 6 weken) wordt veroorzaakt door stress: spanningsklachten, overspannenheid en burnout zijn gemiddeld respectievelijk goed voor 167, 183 en 242 dagen verzuim. Waarbij vrouwen langer verzuimen dan mannen. Wanneer je uitgaat van €250 per verzuimdag, vormt (werk)stress een enorm maatschappelijk probleem. Zien werkgevers stress als gevolg van werkdruk, ongewenst gedrag etc. als een probleem? Vijfenvijftig percent zegt van wel, maar bij slechts zeven percent staat stress in de top drie van het HRM-beleid. Waar kan dat aan liggen?

Een goed binnenklimaat

AtalDatalogger

Onze vier kanaals datalogger

CO2Sensor

Onze CO2 Sensor

Zelfs wanneer de condities van het binnenklimaat optimaal zijn, zal toch een klein percentage (<5%) niet tevreden zijn. Daar zijn twee oorzaken voor. Mensen ervaren de klimaatomstandigheden verschillend (subjectief) en het groot aantal factoren die bij het binnenklimaat een rol spelen. De belangrijkste factoren zijn de temperatuur, (relatieve) luchtvochtigheid, luchtstromen (tocht, koude val), kleding en de activiteit (mate van lichamelijke inspanning). Een andere belangrijke factor is de mate van ventilatie. Bij onvoldoende ventilatie (te hoge concentratie koolstofdioxide [CO2]) neemt de hoeveelheid afvalstoffen in de lucht ook toe.

Hoe komen we er nu achter of de condities zo optimaal mogelijk zijn, zodat minimaal 95% van de gebruikers tevreden zal zijn met het thermische klimaat? Wetenschappers hebben hier een model voor bedacht en staat beschreven in de ‘International standard’ ISO 7730. Aan de hand van de hiervoor beschreven gemeten factoren is het percentage te berekenen van tevreden gebruikers. Deze standaard maakte als advies ook deel uit van de inmiddels vervallen Arbobeleidsregels. Nu was het de bedoeling dat de Arbocatalogi de Arbobeleidsregels zouden gaan vervangen, maar dat is maar zeer ten dele gelukt. Voor zover branches al over een Arbocatalogus beschikken, bevatten die voor veel arbeidsrisico’s geen oplossingen. Zie verder